Jak může vypadat naše spolupráce.

Zjistěte jakým způsobem pracujeme a jak transparentně byste nás odměňovali.   

 

phone

1. Zavoláme si

Úvodní schůzka probíhá telefonicky, online přes google meet, nebo se potkáme osobně. Během úvodní schůzky probereme Vaše požadavky, očekávání a to, zda by naše spolupráce dávala smysl. 

2. Vytvoříme finanční mapu

Zmapujeme vaši aktuální situaci a definujeme finanční cíle, kterých chcete dosáhnout. Nejčastěji s klienty řešíme témata kumulování investičního majetku, správa investičního majetku,  čerpání renty, nebo aktualizace finančního prodktů a finančního portfolia. 

cup_of_coffe
magnifying_glass

3. Vytvoříme Vám finanční plán

Finanční plán reflektuje Vaši aktuální situaci a to jak bezpečně dosáhnout svých finančních cílů. Obsahuje definované cíle, rozpočet, soupis majetku, krizový plán, investiční strategii a akční kroky k dosažení stanovených cílů.

4. Aktualizace produktů a založení investičních účtů.

Aktualizujeme produkty tak, aby navazovaly na finanční plán. Otevřeme invetiční účty na Vaše jmého. Připravíme nákupní pokyny. Zkontrolujeme celý proces a nakoupíme první cenné papíry. 

papers3
gift

5. Staráme se o Vaše investice

Jednou za rok se sejdeme a aktualizujeme Váš finanční plán. Během roku Vám jsme k dispozici na emailu a telefonu. Posíláme pravidelné emaily a držíme Vás v obraze, co se děje na finančním a investičním trhu. Pečujeme o Vaše portfolio. Rebalancujeme a aktualizujeme investiční strategii. 

 
 
 
 
 

 

 

Za kolik?

 

Nedostáváme žádné provize. Neplatí nás žádná banka, investiční fond a neprodáváme jejich produkty. Pracujeme na honorované bázi a platíte si nás transparentně a napřímo.

Za vytvoření finančního plánu účtujeme 10.000,-

Za zainvestování prostředků účtujeme   15.000,-.

Tyto poplatky jsou jednorázové na začátku spolupráce. Je jimi hodnocena naše hodinová sazba, kterou věnujeme každému klientovi.

Poté nám platíte za dlouhodobý servis vašeho investičního portfolia a finančního plánu tzv. servisní poplatek. Tento pravidelný roční servisní poplatek je 0,6 - až 1,5% z celkového objemu investic, které nás svěříte do poradenského mandátu.

Na základě této strategie budete pravděpodobně platit nižší správcovské poplatky než tomu bylo doposud ve vaší bance nebo investiční společnosti.

Naši nejčastější klienty jsou lidé, kteří se nechtějí investicím věnovat sami, ale chtějí získat spolehlivého, důvěryhodného a dlouhodobého partnera, který jim pomůže sestavit finanční a investiční plán. Díky tomu budou mít dobře nastaveny finančními produkty a směřování k vybudování finanční nezávislosti a bezpečné renty v budoucnu. S těmito klienty investujeme od 500.000,- korun výše.

 

 

 

 

dot