Dluhopisy: Co všechno bychom o nich měli vědět?

V tomto článku se zaměříme na dluhopisy a jejich fungování. Zjistíme, jak ovlivňují vaše investice a proč jsou důležitou součástí finančního světa.Nezapomeneme se však podívat i na jejich temnější stránku. Přicházíme s bližším pohledem na dluhopisy a odpovídáme na nejčastější otázky, které se objevují při jejich uvažování jako investičního nástroje.

  • Doba čtení 8 min.
  • 31.05.2023

Jak jsme v minulém článku slíbili, dnes se podíváme do světa dluhopisů. Tyto finanční nástroje nabízejí nejen jistotu a bezpečnost, ale také možnost generovat pasivní příjem. Zjistěte, jak fungují dluhopisy, jaký mají vliv na vaše investice a proč jsou neodmyslitelnou součástí finančního světa. Zároveň se ale podíváme i na jejich odvrácenou stranu. Pojďme se tedy podívat na dluhopisy blíže a zodpovědět si nejčastější otázky, které investoři při setkání s nimi mají.

 

 

Základní pojmy

 

Prvně se podívejme na základní pojmy, se kterými se v případě dluhopisů můžeme setkat.

  Dluhopis

 

Co je to dluhopis – je to dlužní úpis, který emitent (vydavatel – obvykle stát, menší firma nebo korporace) vydává investorům jako závazek vrátit všechny půjčené peníze (nominální hodnotu dluhopisu) včetně úroků v určeném termínu.

 

Druhy dluhopisů – setkáváme se s mnoha různými typy dluhopisů.  Můžou to být státní, korporátní, městské, hypoteční a mnoho dalších. Každý typ má své vlastní charakteristiky, rizika a výnosy. My se zaměříme na ty nejčastější státní a korporátní dluhopisy.

 

Splatnost dluhopisu – na trhu můžeme narazit na dluhopisy s různou délkou splatnosti (dobou trvání). Splatnost může být jeden rok, ale také několik desítek až sto let.

 

Kupón – takto je označována částka, kterou emitent každoročně vyplácí držiteli dluhopisu. Jedná se tedy o úrok z dluhopisu.

 

Rating – je hodnocení poskytnuté renomovanou agenturou, které hodnotí kreditní spolehlivost emitenta dluhopisu. Hodnotí například jeho bonitu, schopnost splácet dluh, historii, riziko krachu atd. Obvykle se značí písmeny AAA (nejlepší) až D (nejhorší). Tato informace má pomoci investorům, při výběru mezi dluhopisy. Čím vyšší rating tím je zpravidla nižší výnos dluhopisu (podstupujeme nižší riziko).

  Rating dluhopis

 

Kreditní riziko – takto se označuje nebezpečí, že emitent nebude schopný dostát svému závazku a splatit nominální hodnotu dluhopisu.

  Zkrachovalé dluhopisy

 

Prospekt schválený ČNB – takto označený dluhopis splnil základní informační podmínky pro investory. ČNB tedy neposuzuje kvalitu dluhopisu, emitenta nebo investice samotné. Kontroluje pouze jestli jsou o dané investici zveřejněny základní informace, podle kterých se investor může rozhodnout. Prodejci pochybných dluhopisů toto často mylně vydávají za garanci ČNB (podívat se na registr můžete zde).

 

 

Dluhopisy jsou jednou ze základních tříd aktiv. Nabízí investorům stabilní příjem ve formě kupónových plateb, které jsou stanoveny při vydání dluhopisu. Toto se většinou pojí i s jistotou výše výnosu dluhopisu. Jsou tak stabilnější a často méně rizikové než akcie. Používají se tak k diverzifikaci investičního portfolia. Díky správnému zařazení snižují volatilitu (kolísavost) portfolia a mohou i zvýšit jeho výnosnost. Nesou s sebou ale i několik nevýhod, které se pojí hlavně se špatným vyhodnocením situace investora, který do nich chce uložit své peníze. Může se jednat o podcenění kreditního rizika, ale také o podcenění rizika vysoké inflace či délky investice. 

 Jak funguje dluhopis

 

S našimi investory nejčastěji řešíme tyto typy dluhopisů

  • Státní – můžeme si koupit dluhopisy Česka, Německa, USA, Itálie a aktuálně do vojenských státních dluhopisů Ukrajiny. Čím bezpečnější je stát, který dluhopis vydá, tím menší kupon nám vyplatí. A naopak. Čím je stát rizikovější, tak tím vyšší kupon musí vyplatit, aby si jeho dluhopis někdo koupil. Může se totiž stát, že země je řízena špatně a potká ji krach. Jako příklad můžeme uvést Argentinu, která má za sebou historicky 8 bankrotů a zdárně míří k devátému. V Evropě můžeme vzpomenout bankrot Řecka v roce 2010.

  • Korporátní – dluhopis, který vydá firma na financování svých podnikatelských aktivit. Pokud vydá dluhopis velká nadnárodní firma, většinou si zažádá o hodnocení dluhopisu (rating), aby se lépe prodával. Udělení ratingu je spojeno s velkou administrativní a finanční zátěží, proto jej většinou malé firmy nemívají. V Česku se dostáváme převážně právě k dluhopisům malých firem, které navíc nejsou na burze a tak hodnocení nemají. Což znamená ještě vyšší riziko.

  • Dluhopisový fond – analyzovat dluhopisy a vybrat si ten bezpečný je složité, proto se využívají dluhopisových fondy. Fond obsahuje několik dluhopisů, někdy i desítky nebo stovky dluhopisů. Pokud by některé z nich padly, tak to naše portfolio výrazně neohrozí. Pokud jej investor drží déle než 3 roky je osvobozen od daně z příjmu. Další výhodou je, že si na své peníze můžeme kdykoliv sáhnout. OPF s dluhopisy jsou likvidní do 14 dnů.Toto má však i své nevýhody. Tím, že je dluhopis na burze a fond ho může kdykoliv prodat, tak ho také přeceňuje.
                                                      

 

Výhodou dluhopisů je, že máme garantovaný kupon, který nám společnost, nebo stát vyplatí v předem stanoveném termínu. Lidé mají rádi garance, a proto dluhopisům posledních 7 let přálo. Na spořících účtech bylo nízké zhodnocení, a tak se část investorů přesunula do korporátních dluhopisů malých firem, které jim často garantovaly 5% až 15% vyplaceného kuponu každý rok. Čiperný prodej těchto dluhopisů bohužel často nedoprovázelo dostatečné komunikování rizik těchto investičních nástrojů. Především kreditního rizika. Na internetu a sociálních sítích na nás navíc útočí další desítky možná i stovky společností, které chtějí naše finanční prostředky. Některé k realizování svého podnikatelského záměru, jiné bohužel cíleně k podvedení investora. Informace, které společnosti o svém business modelu nabízí, je často velmi málo a někdy bývají dokonce zkresleny. Složité je detailně analyzovat dluhopis i pro většinu finančních poradců. Jsou však zde lidé jako Martin Dočekal, který provozuje portál dluhopisar.cz a dluhopisy analyzuje.

 

 

Proč cena dluhopisu kolísá?

Dluhopis je cenný papír s garantovaným kuponem a pevnou nominální hodnotou. Pokud je však obchodován na burze můžeme zaznamenat kolísání jeho ceny.  Toto je dáno vývojem úrokových sazeb, které ovlivňují všechny typy dluhopisů.

Představme si to na 2 příkladech
:

  • Nákup v době nízkých úrokových sazeb

Pokud bychom se vrátili do roku 2021, viděli bychom sazbu ČNB na 0,25 %. Představme si, že v této době chceme uložit 100 000Kč na dobu 10 let. Běžný dluhopisový kupon v této době byl zhruba 1,9 % p.a. Nyní o 2 roky později v roce 2023 se sazba ČNB pohybuje na 7%. V této době se na trhu objevují nové dluhopisy s kuponem například 10% p.a. Pokud tedy v této době budeme chtít prodat svůj dluhopis s kuponem 1,9% p.a. budeme muset jít s cenou výrazně dolů –> cena dluhopisu tedy klesla.

 

  • Nákup v době vysokých úrokových sazeb

Zde je situace opačná. Pokud dnes v roce 2023 se sazbou ČNB 7% nakoupíme za 100 000Kč dluhopis na dobu 10let za sazbu například 10% a sazby za 2 roky klesnou například na 3%. Běžně se budou vydávat dluhopisy s kuponem například 5%. My v této situaci ale držíme dluhopis s kuponem 10%, pokud tedy v této době budeme chtít dluhopis prodat, můžeme za něj chtít vyšší cenu –> cena dluhopisu tedy vzrostla.

  dluhopisová houpačka

 

Naše portfolia a dluhopisy

V našich portfoliích sestavených z ETF máme dluhopisy zastoupeny. Vybíráme vládní dluhopisy s převažujícím ratingem AAA, AA a máme zastoupeno 151 různých dluhopisůaktuálně kratší splatností. Věříme, že dluhopisy v portfoliu mají své místo a využíváme je v kombinaci s akciemi hlavně ke snížení volatility portfolií. Naši investoři nechtějí vybírat jednotlivé dluhopisy, protože se někteří z nich již spálili. Proto volíme jednoduchost a přehlednost pro všechny investiční nástroje v našich portfoliích. Naše portfolia navíc neustále monitorujeme, vyhodnocujeme a v případě potřeby je měníme. Aktuálně například vyhodnocujeme data z našich portfolií vzhledem k aktuální situaci úrokových sazeb ve světě. Analyzujeme, jestli a kdy bude vhodné změnit krátkodobé dluhopisy na dluhopisy s dlouhou splatností.

 

 

 

Tento článek s dalšími informacemi je možné zhlédnout jako video

 

Pokud Vás téma zajímá podrobněji, poslechněte si nahrávku podkástu, přes službu Spotify.

Dluhopisy Co bychom o nich měli vědět 

 

Nebo přímo na našich stránkách zde

 

 

 

 

Napadly Vás nějaké otázky, které byste rádi probrali?

Nebo s námi chcete začít investovat?

 

Zavolejte nám

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

1) http://www.akcie-dluhopisy.eu/cp1993/dluhopisy/stat/jp0001-povodnovy-dluhopis-ceske-republiky-1997-2002.htm

2) https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-inflaci/tematicke-prilohy-a-boxy/Ratingove-hodnoceni-Ceske-republiky

3) https://www.seznamzpravy.cz/sekce/ekonomika-194

4) https://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_PROSPECTUS.START_INPUT_OAM?p_lang=cz

5) https://dluhopisar.cz/

6) https://www.fio.cz/zpravodajstvi/odborne-clanky/260379-uvod-do-sveta-dluhopisu-vyhody-nevyhody-a-rizika-dluhopisu

7) https://cimpel.cz/investice/proc-nekupovat-dlouhodobe-dluhopisy-s-pevnym-urokem/

8) https://cimpel.cz/investice/proc-fondy-inflacnich-dluhopisu-klesaji-kdyz-inflace-roste-2/

9) https://www.investice.cz/dluhopisove-fondy/

 

 

Získejte informace ze zákulisí finančních trhů na váš e-mail

Zprávy pro zvýšení finančních znalostí v každodenním životě zdarma.

5wwy8hR

Jak bezpečně investovat

10 bezpečnostních pravidel,
které používají finanční profesionálové
k ochraně investice

 

 

ebook1_small

 

stáhnout e-book

Další články, které si můžete přečíst

Analýza důchodů: Tahle země není pro mladé!

Jak si zajistit dostatečný důchod v budoucnosti? Spoření na běžných účtech nestačí. Český důchodový systém čelí vážným problémům, které se dotýkají zejména mladších generací. Analýza ...

přečíst celý článek

Jak přemýšlí dolaroví milionáři v ČR a SR?

Zjistěte, jak investují nejbohatší Češi a Slováci. Studie JT Banky Wealth Report 2023 vám odkryje jejich strategie, apetit na riziko a trendy v jejich portfoliích. Inspirujte se chytr ...

přečíst celý článek

Historické srovnání penzijního spoření

Jako každý rok, i v roce 2024 přišly penzijní společnosti s bilancováním výsledků fondů doplňkového penzijního spoření (DPS) z roku 2023. Mnohem důležitější než aktuální výkonost pen ...

přečíst celý článek

Rok 2024 a důchod: Co se mění a jak to ovlivní vaše penze?

Rok 2024 přináší podstatné změny v penzijním systému. Nová legislativa zruší státní příspěvky pro důchodce, změní výši státních příspěvků, daňové odpočty a přinese nové možnosti inves ...

přečíst celý článek

Bilance 2023: Vyhrály spořící účty nebo akcie?

Ohlédněte se společně s námi za rokem 2023. Jaký byl ve zpětném zrcátku? Nemáme křišťálovou kouli, a tak jsme takový rok opravdu nečekali. Historická maxima byla pokořena, ale opět vyhrál i ...

přečíst celý článek

Jsou peníze v investičních fondech v bezpečí?

Odvětví kapitálových trhů je velmi regulované. Každý subjekt na trhu musí mít licenci a být pojištěn. Majetek klientů zároveň musí být oddělen od majetku fondu. Zjistěte jak v případě krach ...

přečíst celý článek

Kolikátý nejbohatší člověk na světě jsi?

Důležité je mít bohatství v několika podobách. Peníze jsou důležité, ale samy o sobě neposkytují klid, štěstí ani naplnění. Úspěch a bohatství nelze jen jednoduše vyjádřit finančními č ...

přečíst celý článek

Na jakých zdrojích příjmu stavíte budoucnost?

Důchod není pouze otázkou financí. Zahrnuje také hledání smysluplného a plnohodnotného života. Každý z nás má své vlastní představy o tom, jak by měl vypadat náš důchodový věk, a ta ...

přečíst celý článek

Předejděte konfliktům v rodině sepsáním závěti

Zabezpečte klidnou budoucnost své rodiny prostřednictvím pečlivě sestavené závěti. Vaše majetkové záležitosti budou dle vašich představ, minimalizují se tak potenciální rodinné spory. Od ...

přečíst celý článek

Dědictví: Co o něm vědět a jak ho zařídit?

Objevte tajemství dědictví prostřednictvím našeho článku, který vám odhalí klíčové pojmy jako zůstavitel, pozůstalost a dědic. Pochopíte, jak tyto prvky spolu souvisejí a proč je důležité ...

přečíst celý článek

Kdy už nepotřebuju životní pojištění?

Životní pojištění je vhodné v případech, kdy potřebujete krytí nenadálých událostí, které by mohly vážně ovlivnit váš život a příjmy. Je důležité zohlednit změny ve vašem životě a p ...

přečíst celý článek

2023 rok finančních podvodů

přečíst celý článek

Proč mít finanční plán a jak si ho vytvořit?

přečíst celý článek

Jak nejčastěji investují naši klienti 1.000.000,-

S našimi klienty vždy pečlivě rozebereme jejich aktuální situaci a sestavíme jim plán, podle kterého mohou investovat. Nejdůležitější je pro nás bezpečnost. Ochrana kapitálu a elim ...

přečíst celý článek

4 klíčové otázky, které Vám pomohou zjistit, zda investovat sám nebo s poradcem

přečíst celý článek

Jak investují nejbohatší lidé světa?

přečíst celý článek

Nejdůležitější informace o povinném ručení v ČR

Co všechno kryje povinné ručení, co raději překontrolovat v techničáku, jaké jsou lhůty při přepisu vozu na nového majitele nebo při ukončení starého povinného ručení ...

přečíst celý článek

Revoluční přehled výluk z životního pojištění

Jak vybrat životní pojištění ve 3. tisíciletí? Chtějte vidět srovnání výluk z pojištění - případy, na které se pojistné plnění nevztahuje. Zkontrolujte si to sami raději teď hned.

přečíst celý článek

Čtyři kroky k odhalení falešného internetového bankovnictví

Kybernetické útoky na laickou veřejnost se neustále mění. Velmi častými jsou tzv. phisingové útoky, kdy útočník připraví kopii stránek např. internetového bankovnictví, sna ...

přečíst celý článek

Moje praxe likvidátora: Jak se posuzují pojistné události

Určovat výši výplaty pojistné události bylo mým denním chlebem v pojišťovně celých 5 let. Díky této zkušenosti umíme klientům IQMoney chytře poradit, ještě než pojistná událost nastane.

přečíst celý článek

Jak (ne)snadno dosáhnout na hypotéku od dubna 2017

Získat hypotéku bude od 1. dubna 2017 těžší. 80 - 90% úvěry získá jen 15 % žadatelů z celkového počtu. Ideální proto bude naspořit více než 20 % vlastních zdrojů.

přečíst celý článek

Co doložit pojišťovně při nahlášení pojistné události

V článku najdete seznam všech dokumentů, které po vás bude vyžadovat pojišťovna při nahlášení pojistné události úrazu nebo pracovní neschopnosti.

přečíst celý článek

Zapamatujte si, do kdy nahlásit pojistnou událost u pojišťovny

Lhůty pro nahlášení pojistných událostí byste měli znát i o půlnoci. Zpracovali jsme je do přehledné tabulky. Najděte si v ratingu rychle svou pojišťovnu a uložte lhůtu pro nahlášení po ...

přečíst celý článek

Proč a jak investovat?

Peníze, které máte právě doma nebo na běžném účtu, zcela určitě ztrácí na hodnotě. Neotálejte a začněte je investovat ještě dnes.

přečíst celý článek

Buďte po Vánocích v plusu

Jak před vánočními svátky nepodlehnout síle obchodníků a impulzivním nákupům? Začněte s monitoringem výdajů.

přečíst celý článek

Co před Vánoci nadělí zákon o spotřebitelských úvěrech?

Od 1. 12. 2016 vstoupí v platnost změna zákona o spotřebitelských úvěrech. Dotkne se znatelně hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Novela zákona se vztahuje na sjednané úvěry a fixace h ...

přečíst celý článek

Podmínky hypotéky. Jde se na ně připravit?

Chcete hypotéku až za tři roky? Zajímejte se o podmínky hypotéky už teď a buďte připraveni. Od 1. 12. 2016 bude například novou podmínkou k získání hypotéky našetřit minimálně 10% vlastních zdrojů.

přečíst celý článek

Pět tipů, jak vytěžit z finančního poradce maximum

Než půjdete na schůzku s finančním poradcem, měli byste zvážit, co očekáváte od vztahu klient - finanční poradce. Pokud jste natrefili na seriózního člověka, kterému důvěřujete a spol ...

přečíst celý článek

Co by měl každý vědět, pokud nemá finančního poradce

Možná svého finančního poradce teprve hledáte. Nebo s ním máte špatné zkušenosti. Nebo se chodíte poradit do jedné banky nebo pojišťovny. Anebo si umíte poradit nejlépe sami. Jedno máte ...

přečíst celý článek

Jsme IQMoney. Těší nás

I když si na oficiality sami nepotrpíme, dnes jsme udělali výjimku a napsali článek pro všechny, kdo zavítal nebo teprve zavítá na nový web IQMoney. Je na čase oficiálně se představit.

přečíst celý článek

dot