Z praxe: z 3,1 mil na spořicím účtu na 3,5 mil v investicích během 2 let

Manželský pár Petr a Petra čelil výzvě, když jim po prodeji nemovitosti, na účtu přibylo 7 milionů korun. Nevěděli však, jak s těmito prostředky naložit. Náš článek přináší detailní popis jejich spolupráce s námi. Během 30 měsíců se hodnota jejich investic zvedla o 400 000Kč. Přečtěte si o strategickém plánování, tvorbě finanční mapy a krizového plánu, které vedly k bezpečnému zhodnocení jejich úspor a dosažení finančních cílů. Zjistěte, jak i vy můžete efektivně spravovat své finance.

  • Doba čtení 10 min.
  • 29.05.2024

Představte si, že máte po prodeji domu na účtu 7 milionů korun a nevíte, jak s nimi co nejlépe pracovat. Přesně tento problém řešili naši klienti. Představíme vám praktickou případovou studii, která ilustruje, jak jsme během 30 měsíců pomohli našim klientům bezpečně zhodnotit jejich finance a dosáhnout jejích finančních cílů. Příběh tohoto manželského páru, vám ukáže to, jak důležité je mít kvalitního finančního poradce a kvalitní investiční strategii. V článku popisujeme, jak jsme s těmito klienty pracovali krok po kroku a jaké jsou výsledky naší spolupráce. Všechny data a informace o klientech jsou samozřejmě upravena, kvůli ochraně jejich soukromí a bankovního tajemství. Pojďme se tedy již vrhnout na naši studii.

 

 

Úryvek tématu si můžete poslechnout 

 

 

 

Představení našich klientů

Nejdříve si představme náš manželský pár, budeme jim říkat Petr a Petra. Podívejme se na to, jak vypadá jejich situace, s jakými požadavky přišli a jak se k nám dostali.

 

Petr a Petra jsou manželé ve věku 43 let s dvěma dětmi. Mají stabilní příjmy – jeden pracuje jako zaměstnanec, druhý podniká. Bydlí ve vlastním bytě a další byt pronajímají za 15 000Kč měsíčně. Společné příjmy manželů jsou čistých 110 000 Kč měsíčně, přičemž rodinné výdaje činí 90 000 Kč měsíčně. Po prodeji nemovitosti mají na běžném účtu 7 000 000 Kč a hledají způsob, jak tyto prostředky efektivně a bezpečně zhodnotit. S investicemi mají minimální zkušenosti a doposud využívali produkty, které jim někdo prodal. 

 Produkty

 

Klienti k nám přišli s následujícími požadavky:

  • „Chceme mít někoho, na koho se můžeme spolehnout.“
  • „Bezpečně zhodnotit peníze z prodeje nemovitosti.“
  • „Hledáme prostředníka, který nám pomůže sladit se, každý jsme jiný a obtížně společně plánujeme a neshodneme se, kam investovat.“
  • „Chceme mít jistotu, že to, co děláme s penězi, děláme dobře.“
  • „Od 55 let chceme zvolnit, pracovat méně a začít si více užívat.“

 

Petr a Petra již mají svého bankovního a pojišťovacího poradce, se kterým jsou spokojeni, ale hledali něco více. Hledali poradce na internetu a přes své známé. Díky doporučení kamaráda se dostali do kontaktu s námi. Domluvili jsme si online setkání, kde klienty zajímalo, jak by mohla vypadat naše případná spolupráce a především jak bychom naplnili jejich 5 požadavků, které jsou zmíněny výše. Klienty příjemně překvapilo to, že výsledkem naší práce bude finanční plán a investiční strategie, kterou zaplatí oni na fakturu a nebudou nuceni sjednávat finanční a pojistné produkty.

 

„Nikdy jsme na účtu neměli tolik peněz, a tak se bojíme, co s nimi dělat, abychom o ně nepřišli. Každý nám doporučoval něco jiného, ať se vyhneme konkrétnímu riziku. Už jen ty neustálé telefonáty byly stresující," říká Petra.

 

 

Jak vypadala naše spolupráce?

Na začátku spolupráce jsme podepsali smlouvu o mlčenlivosti. Čím lépe máme klientovi poradit, tím přesnější informace potřebujeme. Po získání všech potřebných informací jsme sestavili finanční mapu, která nám pomáhá pochopit klienta, jeho potřeby, vztah k penězům a životní hodnoty.

Před první schůzkou jsme Petrovi a Petře poslali soupis jejich finančního a nefinančního majetku, dluhů a rozpočet, stejně jako soupis příjmů a výdajů. S klienty jsme prošli výsledky, které si do tabulek zapsali, a postupně jsme přešli k vytváření finanční mapy.

Řešili jsme například, že aktuálně mají výdaje 90 000Kč a jak si představují, že to bude vypadat za 15 let. Jejich děti budou dospělé a oni budou mít více času na sebe. S klienty jsme také diskutovali o jejich představách, jak chtějí trávit svůj volný čas. K tomu jsme použili i koučovací karty, které pomohly rozšířit jejich pohled na budoucnost.


 Koučovací karty

 

„Ocenil jsem, že konečně vidím přehled o našich společných financích na jednom místě. Sám jsem to plánoval, ale nikdy na to nebyl čas. Řekl nám Petr.

 

Dalším krokem bylo vytvoření krizového plánu. Cílem bylo identifikovat potenciální rizika a ohrožení jejich cílů a následně sepsat plán, jak tato rizika minimalizovat.

Proces tvorby finanční mapy není jednorázový. Tuto mapu neustále aktualizujeme a doplňujeme, jak se s klientem více poznáváme. Teprve poté jsme se začali zabývat analýzou jejich aktuálních finančních produktů a porovnáním s tím, co jsme o nich zjistili.


Kl
íčové cíle těchto klientů byly:

Vlastní dům do 4 let: Klienti řešili otázku, zda si mají vzít hypotéku nebo raději investovat prostředky z prodeje nemovitosti.

Renta 40 000 Kč měsíčně od 55 let: Chtějí zajistit stabilní měsíční příjem, který jim umožní zvolnit pracovní tempo a více si užívat života.

 

 

Následoval audit produktů a seznam doporučení

Prozkoumali jsme, jaké produkty klienti ve své společné domácnosti mají a jakého výsledku s těmito produkty dosahují. Díky porozumění jejich cílům jsme zjistili, zda jejich současná finanční strategie obstojí i v nejhorších krizových situacích. Zhodnotili jsme, kolik peněz s aktuálním nastavením vydělají, jaká rizika mohou očekávat a jak tyto produkty korespondují s jejich hodnotami. Podívali jsme se na výsledky z krizového plánu a zhodnotili, zda jsou všechna rizika, kterých se klienti obávají, pokryta, a případně co v aktuálním nastavení chybí. Zde rozebereme řešení pro klíčové cíle našich klientů:

 

1. Maximalizace úroku a bezpečnosti (7 000 000Kč)

Klienti měli na spořícím účtě své banky uloženo 7 milionů korun, avšak úrok, který jim banka nabízela, činil pouhých 3,5% a to pouze na částku nepřesahující limit 2 500 000Kč. To nás přivedlo k první možné změně. Naše doporučení znělo: okamžitě využít hotovost a to v maximální míře. Dále jsme doporučili diverzifikaci prostředků a nezůstávat v jedné bance, kde je maximální pojištění vkladů ve výši zhruba 2 500 000Kč. Díky využití Trinity Bank, Creditas a Max Banky jsme krátkodobě dosáhli maximálního možného úroku. Klienti si zároveň chtěli ponechat větší rezervu na spořících účtech.

 webinář spořící účty

 

2. Investovat nebo vzít menší hypotéku?

Dalším cílem byla výstavba domu přes firmu za 3 - 4 roky. Zvažovali jsme, zda se vyplatí vzít větší hypotéku a peníze investovat, nebo naopak. Klienti se sami nechtěli zavázat všechny aktuální prostředky do hypotéky. Zde uvádíme dvě varianty s výší hypotéky 9 000 000 Kč.

Varianta 1: Vlastní hotovost na stavbu domu činila 3 000 000 Kč a hypotéka od banky ve výši 6 000 000 Kč s měsíční splátkou 28 453 Kč. Zbývajících 6 300 Kč by klienti investovali.

Varianta 2: Vlastní hotovost 1 800 000 Kč a hypotéka ve výši 7 200 000 Kč s měsíční splátkou 34 143 Kč. Klienti jednorázově zainvestují 1 200 000 Kč a poté již žádné další prostředky nevloží.


Výsledkem bylo, že větší hypotéka je pro klienty lepším řešením, i když nebudou pravidelně investovat žádné další prostředky. Tato varianta by jim přinesla o 1 815 000 Kč více ve zhodnocení portfolia. S klienty jsme pak mohli projít i další varianty, nad vším se zamyslet a zhodnotit to.

 webinář hypotéka srovnání

 

"Původní výše hypotéky mě zpočátku překvapila, ale po důkladné diskusi jsem si uvědomil, že mám zkreslenou představu o stavbě domu u velkého města," svěřil se Petr.

 

3. Peníze na výstavbu domu za 3 až 4 roky

Hledali jsme místo, kam uložit volné rezervní peníze a peníze na stavbu domu v horizontu 3-4 let, které by zároveň splnilo citlivost klientů na riziko.

Vybrali jsme tehdy termínovaný vklad na 3 roky od J&T Banky s úrokem 5,5% ročně, který nám zajistil stabilní výnos. Úrok byl sice srovnatelný se spořícími účty a nevýhodou bylo uzamčení peněz na 3 roky, ale věděli jsme, že tato situace nebude trvat dlouho. ČNB po čase opravdu začala snižovat své sazby a úroky šly dolů a naše strategie se vyplatila.

Kromě termínovaného vkladu jsme pro klienta vybrali i Repofond od společnosti Conseq. Důvodem bylo, že klienti chtěli mít část peněz přístupných. Tento fond investuje peníze s podobným výnosem jako spořicí účet, ale s jednou klíčovou výhodou: Po 3 letech se peníze z fondu nedaní. Na spořicím účtu by byly zdaněny 15%. V tomto konkrétním případě to klientovi ušetřilo přibližně 20 000 Kč na dani ze zisku.

 

4. Vytvoření renty 40 000Kč měsíčně od 55 let

Petr a Petra toužili od 55let zpomalit v práci a užívat si více života. K tomu potřebovali zajistit rentu ve výši 40 000 Kč měsíčně, která by jim vydržela co nejdéle. Společně jsme s nimi prodiskutovali jejich toleranci k riziku a jaké maximální poklesy portfolia jsou jim ještě příjemné. Petrovi a Petře jsme ukázali námi používaná portfolia a jejich výhody. Na základě těchto informací si pak zvolili naše Nobelovo portfolio. Rozhodli se pro jednorázovou investici 2 500 000 Kč jednorázově a 20 000 Kč měsíčně. Celková výše jejich vkladů do investic tak zatím dosáhla 3 100 000 Kč. Na základě průměrného zhodnocení jejich investic by měli dosáhnout požadované renty 40 000 Kč měsíčně do 13 let.

 webinář 13let

 

 

Nobelovo portfolio pro Petra a Petru: Cesta k nekonečné rentě

Na základě finanční mapy a výsledku investičního dotazníku jsme s klienty diskutovali jaké portfolio je pro ně nejvhodnější. Oba se nakonec shodli na výběru Nobelova portfolia. Toto portfolio se skládá ze 40 % globálních akcií, 15 % růstových akcií, 25 % dluhopisů a 20 % nemovitostních akcií. Všechny investice jsou realizovány prostřednictvím ETF fondů a průměrné zhodnocení je 7,49% ročně po odečtení poplatků.

 Nobelovo portfolio data

Naše portfolia neustále monitorujeme a optimalizujeme v závislosti na vývoji trhu. Provádíme také backtesty, které nám umožňují simulovat chování portfolia v historických datech. Díky tomu známe jeho maximální propady a průměrné zhodnocení, které můžeme v čase očekávat.

Klientům se snažíme zajistit maximální bezpečnost jejich investic v kombinaci s jednoduchostí a přehledností. Vše si mohou sami sledovat v online náhledu a o každém pohybu na investičním účtu jsou informováni e-mailem. Vzhledem k tomu, že měli jen malé investiční zkušenosti, tito klienti ocenili náš přístup k portfoliu jejich investic jako celku, čímž se jim prakticky o nic starat nemusí.

 

"Ocenil jsem, že vše bude velmi jednoduché. Nikdy jsem se investováním nezabýval a všude četl jen o podvodech. Investováním se nechci zabývat, ale jsem rád, že nyní mám někoho, komu můžu důvěřovat." Říkal nám Petr.

 

S Petrem a Petrou jsme detailně probrali, kolik peněz mohou bezpečně vybírat z portfolia, aniž by došlo k jeho vyčerpání (tzv. nekonečná renta). Zároveň jsme analyzovali pravděpodobnost, že peníze nikdy nevyčerpají. Vždy bereme v úvahu pesimistický scénář (pokles trhu), optimistický scénář (prudký růst trhu) a medián.

 Čerpání renty

 

 

Jaký byl náš přínos během prvních 30 měsíců spolupráce?

Pravidelně se setkáváme, abychom probrali jejich cíle, zhodnotili pokrok a prodiskutovali další kroky na výročních schůzkách. Diskutujeme o jejich společné cestě za splněním snů. Spolupráce s tímto manželským párem je dlouhodobá a je tak těžké ji objektivně vyhodnotit po tak krátké době, ale rádi se s vámi podělíme o dosažené výsledky:

• Petra a Petr mají jasný a srozumitelný finanční plán, který jim pomůže dosáhnout jejich cílů a vyvarovat se problémů

• Udělali si pořádek ve všech finančních produktech a zbavili se těch nepotřebných

• Snížili rizikovost svého portfolia, čímž ochránili své investice před nepředvídanými událostmi.

• Zhodnotili své rezervy na maximum.

• Konečně mají jasnou představu o tom kolik peněz budou v budoucnu potřebovat

• Mají připravené příjmy pro hladké dosažení hypotéky.

• Během naší spolupráce se jejich investice zhodnotily o zhruba 400 000 Kč.

• Získali cenné investiční zkušenosti a učí se lépe orientovat na finančních trzích.

• Zažili si kolísání finančních trhů a dokázali s klidem zvládat i dočasné propady portfolia.

• Zvládli během poklesů přidat další peníze do svého portfolia

 Poklesy

*graf ukazuje, kdy jsme našim klientům doporučili mimořáné nákupy

• Nalezli v nás spolehlivého partnera, kterému důvěřují a se kterým se mohou poradit o všem, co se týká jejich financí.

• Diverzifikovali své investice a rozložili je do různých měn (Kč, USD, EUR).

• Mají jistotu, že v případě nepředvídaných událostí existuje někdo, kdo má o jejich situaci přehled a vede jim evidenci

• Získali někoho, kdo jim poskytuje nezávislý pohled na věc, protože jim nemusí prodávat žádné produkty.

• Pravidelně se s nimi setkáváme a diskutujeme o jejich finanční situaci a dalších tématech.

• Díky informačním materiálům a vzdělávacím programům, které jim poskytujeme, neustále rozšiřují své znalosti a dovednosti v oblasti financí.

 

„Vůbec jsme netušili, že taková komplexní služba existuje" shodli se obaSpolečně otevíráme další důležitá témata, jako je například příprava závěti. Jedná se o jedno z důležitých a často podceňovaných témat, které mnozí klienti neřeší, protože jsou ještě mladí. Když pak zjistí, co vše se může stát, jsou často překvapeni. Sami o tomto tématu přemýšlet nezačnou nebo si nepoloží správné otázky. O to více pak ocení partnera, se kterým toto téma proberou.

 

 

Odborná péče s individuálním přístupem

Spolupráce s námi je dlouhodobým partnerstvím pro dosažení vašich finančních cílů. Taková služba vyžaduje od klientů ochotu spolupracovat a od nás maximální nasazení, odborné znalosti a čas. Proto má i svou cenu.

S Petrem a Petrou jsme uskutečnili 5 schůzek, kdy každá byla v délce 1,5 až 3 hodiny. Ocenili, že jim nenabízíme produkty za účelem prodeje, ale skutečně jim pomáháme s dosažením jejich cílů.

Konkrétně tito klienti za službu zaplatili jednorázový poplatek 30 000 Kč. Následně si nás platí transparentně 1,5% z celkového objemu majetku v naší investiční správě. Tento poplatek je srovnatelný s poplatky u bankovní fondů, nebo velkých investičních společností. Tyto poplatky odráží rozsah a kvalitu služeb, které nabízíme. Díky transparentnímu poplatkovému modelu si můžete být jisti, že o vaše finance je pečlivě postaráno a víte co za své peníze dostáváte za službu.

 

 

Podívejte se na náš YouTube kanál

 

Napadly Vás nějaké otázky, které byste rádi probrali?
Nebo chcete začít investovat?
Zavolejte nám.

 

 

 

 

Zdroje:

1) Vlastní tvorba

Získejte informace ze zákulisí finančních trhů na váš e-mail

Zprávy pro zvýšení finančních znalostí v každodenním životě zdarma.

hh3aJS

Jak bezpečně investovat

10 bezpečnostních pravidel,
které používají finanční profesionálové
k ochraně investice

 

 

ebook1_small

 

stáhnout e-book

Další články, které si můžete přečíst

Analýza důchodů: Tahle země není pro mladé!

Jak si zajistit dostatečný důchod v budoucnosti? Spoření na běžných účtech nestačí. Český důchodový systém čelí vážným problémům, které se dotýkají zejména mladších generací. Analýza ...

přečíst celý článek

Jak přemýšlí dolaroví milionáři v ČR a SR?

Zjistěte, jak investují nejbohatší Češi a Slováci. Studie JT Banky Wealth Report 2023 vám odkryje jejich strategie, apetit na riziko a trendy v jejich portfoliích. Inspirujte se chytr ...

přečíst celý článek

Historické srovnání penzijního spoření

Jako každý rok, i v roce 2024 přišly penzijní společnosti s bilancováním výsledků fondů doplňkového penzijního spoření (DPS) z roku 2023. Mnohem důležitější než aktuální výkonost pen ...

přečíst celý článek

Rok 2024 a důchod: Co se mění a jak to ovlivní vaše penze?

Rok 2024 přináší podstatné změny v penzijním systému. Nová legislativa zruší státní příspěvky pro důchodce, změní výši státních příspěvků, daňové odpočty a přinese nové možnosti inves ...

přečíst celý článek

Bilance 2023: Vyhrály spořící účty nebo akcie?

Ohlédněte se společně s námi za rokem 2023. Jaký byl ve zpětném zrcátku? Nemáme křišťálovou kouli, a tak jsme takový rok opravdu nečekali. Historická maxima byla pokořena, ale opět vyhrál i ...

přečíst celý článek

Jsou peníze v investičních fondech v bezpečí?

Odvětví kapitálových trhů je velmi regulované. Každý subjekt na trhu musí mít licenci a být pojištěn. Majetek klientů zároveň musí být oddělen od majetku fondu. Zjistěte jak v případě krach ...

přečíst celý článek

Kolikátý nejbohatší člověk na světě jsi?

Důležité je mít bohatství v několika podobách. Peníze jsou důležité, ale samy o sobě neposkytují klid, štěstí ani naplnění. Úspěch a bohatství nelze jen jednoduše vyjádřit finančními č ...

přečíst celý článek

Na jakých zdrojích příjmu stavíte budoucnost?

Důchod není pouze otázkou financí. Zahrnuje také hledání smysluplného a plnohodnotného života. Každý z nás má své vlastní představy o tom, jak by měl vypadat náš důchodový věk, a ta ...

přečíst celý článek

Předejděte konfliktům v rodině sepsáním závěti

Zabezpečte klidnou budoucnost své rodiny prostřednictvím pečlivě sestavené závěti. Vaše majetkové záležitosti budou dle vašich představ, minimalizují se tak potenciální rodinné spory. Od ...

přečíst celý článek

Dědictví: Co o něm vědět a jak ho zařídit?

Objevte tajemství dědictví prostřednictvím našeho článku, který vám odhalí klíčové pojmy jako zůstavitel, pozůstalost a dědic. Pochopíte, jak tyto prvky spolu souvisejí a proč je důležité ...

přečíst celý článek

Kdy už nepotřebuju životní pojištění?

Životní pojištění je vhodné v případech, kdy potřebujete krytí nenadálých událostí, které by mohly vážně ovlivnit váš život a příjmy. Je důležité zohlednit změny ve vašem životě a p ...

přečíst celý článek

Dluhopisy: Co všechno bychom o nich měli vědět?

V tomto článku se zaměříme na dluhopisy a jejich fungování. Zjistíme, jak ovlivňují vaše investice a proč jsou důležitou součástí finančního světa.Nezapomeneme se však podívat i na j ...

přečíst celý článek

2023 rok finančních podvodů

přečíst celý článek

Proč mít finanční plán a jak si ho vytvořit?

přečíst celý článek

Jak nejčastěji investují naši klienti 1.000.000,-

S našimi klienty vždy pečlivě rozebereme jejich aktuální situaci a sestavíme jim plán, podle kterého mohou investovat. Nejdůležitější je pro nás bezpečnost. Ochrana kapitálu a elim ...

přečíst celý článek

4 klíčové otázky, které Vám pomohou zjistit, zda investovat sám nebo s poradcem

přečíst celý článek

Jak investují nejbohatší lidé světa?

přečíst celý článek

Nejdůležitější informace o povinném ručení v ČR

Co všechno kryje povinné ručení, co raději překontrolovat v techničáku, jaké jsou lhůty při přepisu vozu na nového majitele nebo při ukončení starého povinného ručení ...

přečíst celý článek

Revoluční přehled výluk z životního pojištění

Jak vybrat životní pojištění ve 3. tisíciletí? Chtějte vidět srovnání výluk z pojištění - případy, na které se pojistné plnění nevztahuje. Zkontrolujte si to sami raději teď hned.

přečíst celý článek

Čtyři kroky k odhalení falešného internetového bankovnictví

Kybernetické útoky na laickou veřejnost se neustále mění. Velmi častými jsou tzv. phisingové útoky, kdy útočník připraví kopii stránek např. internetového bankovnictví, sna ...

přečíst celý článek

Moje praxe likvidátora: Jak se posuzují pojistné události

Určovat výši výplaty pojistné události bylo mým denním chlebem v pojišťovně celých 5 let. Díky této zkušenosti umíme klientům IQMoney chytře poradit, ještě než pojistná událost nastane.

přečíst celý článek

Jak (ne)snadno dosáhnout na hypotéku od dubna 2017

Získat hypotéku bude od 1. dubna 2017 těžší. 80 - 90% úvěry získá jen 15 % žadatelů z celkového počtu. Ideální proto bude naspořit více než 20 % vlastních zdrojů.

přečíst celý článek

Co doložit pojišťovně při nahlášení pojistné události

V článku najdete seznam všech dokumentů, které po vás bude vyžadovat pojišťovna při nahlášení pojistné události úrazu nebo pracovní neschopnosti.

přečíst celý článek

Zapamatujte si, do kdy nahlásit pojistnou událost u pojišťovny

Lhůty pro nahlášení pojistných událostí byste měli znát i o půlnoci. Zpracovali jsme je do přehledné tabulky. Najděte si v ratingu rychle svou pojišťovnu a uložte lhůtu pro nahlášení po ...

přečíst celý článek

Proč a jak investovat?

Peníze, které máte právě doma nebo na běžném účtu, zcela určitě ztrácí na hodnotě. Neotálejte a začněte je investovat ještě dnes.

přečíst celý článek

Buďte po Vánocích v plusu

Jak před vánočními svátky nepodlehnout síle obchodníků a impulzivním nákupům? Začněte s monitoringem výdajů.

přečíst celý článek

Co před Vánoci nadělí zákon o spotřebitelských úvěrech?

Od 1. 12. 2016 vstoupí v platnost změna zákona o spotřebitelských úvěrech. Dotkne se znatelně hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Novela zákona se vztahuje na sjednané úvěry a fixace h ...

přečíst celý článek

Podmínky hypotéky. Jde se na ně připravit?

Chcete hypotéku až za tři roky? Zajímejte se o podmínky hypotéky už teď a buďte připraveni. Od 1. 12. 2016 bude například novou podmínkou k získání hypotéky našetřit minimálně 10% vlastních zdrojů.

přečíst celý článek

Pět tipů, jak vytěžit z finančního poradce maximum

Než půjdete na schůzku s finančním poradcem, měli byste zvážit, co očekáváte od vztahu klient - finanční poradce. Pokud jste natrefili na seriózního člověka, kterému důvěřujete a spol ...

přečíst celý článek

Co by měl každý vědět, pokud nemá finančního poradce

Možná svého finančního poradce teprve hledáte. Nebo s ním máte špatné zkušenosti. Nebo se chodíte poradit do jedné banky nebo pojišťovny. Anebo si umíte poradit nejlépe sami. Jedno máte ...

přečíst celý článek

Jsme IQMoney. Těší nás

I když si na oficiality sami nepotrpíme, dnes jsme udělali výjimku a napsali článek pro všechny, kdo zavítal nebo teprve zavítá na nový web IQMoney. Je na čase oficiálně se představit.

přečíst celý článek

dot