Kdy už nepotřebuju životní pojištění?

Životní pojištění je vhodné v případech, kdy potřebujete krytí nenadálých událostí, které by mohly vážně ovlivnit váš život a příjmy. Je důležité zohlednit změny ve vašem životě a přizpůsobit pojištění svým potřebám. Měli byste také zvážit vytvoření krizového plánu a dostatečné finanční rezervy. Pokud nemáte dostatek prostředků na pokrytí velkých rizik, může být životní pojištění užitečné. Je důležité vybrat si vhodnou pojišťovnu a zvážit rozsah krytí.

 • Doba čtení 9 min.
 • 24.06.2023

V dnešním článku se spolu podíváme na téma životního pojištění. Někteří lidé toto pojištění považují za přínos, jiní za nutné zlo, další za zbytečné vyhazování peněz. My bychom vám dnes tento produkt rádi přiblížili a ukázali jak s ním pracovat, aby dával smysl. 

 

Životní pojištění hraje klíčovou roli v pokrytí nenadálých událostí, které nám mohou výrazně zasáhnout do života a ovlivnit naše příjmy. Může se jednat o těžké úrazy, nemoci, akutní hospitalizace, invaliditu, smrt nebo potřebu peněz k majetkovému vyrovnání při dědictví). A tak, jak se náš život postupem času mění, mělo by se s ním měnit i naše životní pojištění (od nástupu do práce, přes hypotéku, narození dítěte…).

V každé fázi svého života totiž máme jiné finanční náklady, jinou výši majetku a jiné požadavky na krytí. Staré pojištění totiž automaticky neznamená lepší pojištění. Důležité je znát výši svých výdajů, to vám pomůže nastavit výši částek na pojistce. Naše doporučení je však nepočítat výdaje na měsíční, ale na roční bázi, je to mnohem jednodušší. Na roční bázi máte navíc větší šanci odhalit jednorázové výdaje. Také je důležité se zamyslet nad tím, co jsou vaše nezbytné výdaje. Ty jsou nutné k běžnému chodu domácnosti a v případě nutnosti nám ukáží minimální částku, kterou potřebujeme mít jako rezervu.

 

 

Článek si můžete poslechnout i ve formě podkástu přímo na našich stránkách

 

 

Neřešte pojištění, ale krizový plán!


Krizový plán je
v podstatě sepsání všech možných scénářů, které vás mohou potkat (od úmrtí, přes invaliditu, tvorbu rezervy, rozvod…). Je pouze na vás, jaké scénáře si načrtnete a jak daleko s nimi zajdete. Důležitou součástí krizového plánu je také vytvoření dostatečné finanční rezervy. Každý má tuto částku jinou, ale my doporučujeme našim klientům mít rezervu minimálně ve výši 3 měsíčních výdajů, pokud jsou singl bez závazků. Pokud mají děti nebo závazky měla by být rezerva ve výši 6 měsíčních výdajů. 

 

Krizový plán

 

 

Máte sepsány své krizové scénáře? Zamyslete se nad tím, jak by se řešily? Odkud by se čerpaly peníze? Jak by vás tato mimořádná událost ovlivnila? Kolik a co by vás stála?

Například to že máte pojištění neznamená, že jste v suchu. Jsou situace, které pojištění neplní, má na ně výluku, nebo pojistit ani nejdou. Jak byste tedy tyto situace řešili? Nebo naopak má cenu se na tento scénář pojistit? Položte si otázku: Jaký má tato situace dopad na můj rozpočet?

 

invalidita - pokles příjmů

 

Krátkodobý

Mám dostatečnou finanční rezervu, jiný způsob pokrytí toho výpadku nebo potřebuji pojištění? Budete si například platit pojištění kvůli možnosti, že si zlomíte prst na ruce nebo za toto riziko ušetříte a raději si pojistíte vážnější úraz nebo si peníze odložíte?

Krátkodobý výpadek

 

Dlouhodobý

Jak jsem schopen upravit život a vyrovnat se s propadem příjmů klidně o 80 %? Nejhorší je pro rodinný rozpočet invalidita 3. stupně, rodinné výdaje se dle statistik zvyšují o 20 % a příjem dlouhodobě klesá na výši invalidního důchodu. Bude mi například stačit, že splatím hypotéku na svůj dům a již si nikdy nesplním své další cíle? Prodám dům? Budu mít nárok na nějakou pomoc od státu?

Dlouhodbý výpadek

 

 

Možnosti řešení poklesu příjmů je několik

 • dostatečná finanční rezerva

 • výrazné snížení měsíčních výdajů

 • pomoc rodiny a blízkých

 • invalidní, vdovské a sirotčí důchody

 • sociální dávky, podpory v hmotné nouze

 • životní a rizikové pojištění

 • prodej domu a přestěhování se do menšího bytu, peníze které zůstanou jako rozdíl využít na dorovnání finančního propadu.

 • výběr z finančních prostředků na důchod nebo jiné cíle

 • aktiva, které rodině nesou pasivní příjem: byt v nájmu, dividendy, úroky a další

 

Nemám dost prostředků = potřebuji pojištění


Většina z nás v různých fázích života nebude mít dostatek vlastních prostředků pro pokrytí velkých rizik, které nás všechny mohou potkat. Možností je tedy využít externí zdroje od pojišťovny. Ideální je svou situaci zkonzultovat s dobrým finančním poradcem, který se bude dívat na vaši situaci z širší perspektivy a nebude řešit jen pojištění a svoji provizi z něj. Takové poradce můžete najít například v Asociaci finančních poradců ČR nebo se můžete obrátit na nás.

Doplnění životním pojištěním

 

 

 

Co vše bych si měl pojistit

Pokud se rozhodnete pro životní pojištění, je důležité zvážit, jaké oblasti svého života byste měli pokrýt. Důležité je zaměřit se ne pouze na úrazy, ale na nemoci. Našim klientům doporučujeme pojistit rizika dle závažnosti: invalidita, trvalé následky úrazu, pracovní neschopnost, smrt a závažné nemoci. Pokud ještě nemají dostatečnou rezervu může přijít doporučení na pojištění hospitalizace a drobných úrazů. 

 

PN statistiky

 

 

Na jakou částku bych měl tyto rizika pojistit

Výše částek je opět individuální podle situace každého klienta. Ovlivňuje ji řada faktorů jako je výše úvěru, počet dětí, práce, rezerva. Zjednodušeně však můžeme použít 2 postupy:

Výše životní pojistky

 

 

Dopočítat minimální přesnou částku, kterou potřebuji do rozpočtu. Například v rozpočtu mi chybí 20 000Kč měsíčně po dobu 10 let, než mi skončí hypotéka. Výsledná částka je tedy 2 400 000 Kč.

 

Počítat s rentou – dle vzorce 1 milion investičního majetku mi dá 5 000 Kč měsíčně na 25 let. Z toho vyplývá, že ve zmíněném případě by částka nezbytná k pojištění dosahovala 4.000.000 Kč.

 

 

 

Potřebuji pojistit drobná rizika

Zamyslete se nad tím, jestli je pro vás ekonomické pojistit i drobná rizika. Bude pro váš rozpočet likvidační, když si například zlomíte prst na ruce nebo strávíte jednu noc v nemocnici? A co když budete 10 dní na pracovní neschopence? Opravdu se vám vyplatí, kvůli těmto rizikům platit na životním pojištění o stovky korun měsíčně více? Například v Německu jde pouze 3% z měsíčně placeného pojistného na drobné úrazy a 97% jde na krytí dlouhodobých úrazů a nemocí. V ČR si lidé platí i 30% pojistného na drobné úrazy “aby z pojištění něco měli, když už ho platí” U pojištění však nejde o pravidelné čerpání z úrazů, ale o efektivitu pojištění.

 

Výběr pojišťovny podle souseda


Každá pojišťovna
na trhu se soustřeďuje na trošku jiné parametry a má jinak nastaveny své produkty. Je proto dobré si vybrat z více nabídek než se spoléhat pouze na jednu. Každý je navíc jiný, má jiné požadavky, zdravotní stav, povolání, koníčky a priority. Proto neposlouchejte souseda, že má Kooperativu a ta ze všech nejlepší. Pojistný trh sledujeme 15 let a vidíme, jak se mění trendy a situace na pojistném trhu.  S výběrem pojišťovny úzce souvisí i výluky na pojištění. Víte, které situace vám vaše pojištění nekryje? Jaké výluky jste si na pojištění koupili? V pojišťovně vám srovnání výluk napříč pojišťovnami neukážou, ale dobrý finanční poradce by to měl udělat. 

Srovnání výluk

 

 

Obecně jde říci, že je dobré vybírat pojištění s co nejméně výlukami a když už nějakou výluku mám, tak by bylo dobré, abych o ni věděl a nebyla pro mě extrémně důležitá. S tím do jisté míry souvisí nevybírat pojištění pouze podle ceny. Za nízkou cenou totiž vždy něco stojí a je dobré se ptát co. Často to bývá právě velké množství výluk nebo nějakým způsobem omezené plnění. Někdy si lidé na pojišťovny stěžují, že neplní. V určitých případech je to bezesporu pravda, ale v některých si za to můžou klienti sami hrubými chybami, zatajením informací ve zdravotním dotazníku, nebo špatným hlášením. 

 

Kolik času jste si dali na pečlivé vyplnění zdravotního dotazníku při vstupu do pojištění?

Samozřejmě pojištění je business jako každý jiný. Proto i pojišťovny v některých případech vyplatí jen nutné minimum, i když by klient mohl dostat více. Pomohl vám v takovém případě váš poradce tuto situaci prověřit? Na trhu existují i firmy se přímo takovými případy zabývají, například právní společnost EUCS. Byla vám nabídnuta možnost využít jejich služby? Správného poradce byste totiž neměli vidět pouze při sjednání smlouvy, ale měl by s vámi navázat dlouhodobou spolupráci.

8P

 

 

Kdy už nepotřebuju životní pojištění?

Když jste dočetli až sem je vám jasné, že většina z nás se bez životního pojištění v průběhu svého života většinou neobejde. Jak byste ho měli nastavit? 

 

Jsou situace, kdy pojištění není třeba. Pojištění nepotřebujete, pokud máte dost aktiv, které v případě výpadku příjmů pokryjí vaše měsíční výdaje. Pokud nemáte žádné dluhy nebo finanční závazky, které by po vašem úmrtí bylo nutné splatit. Případně pokud nikdo jiný nezávisí na vašem příjmu a nebude postižen finančně v případě vašeho úmrtí. Pokud byste rádi partnera pro konzultaci nad krizovým plánem, nebo stávajícím pojistným řešením, tak se nám ozvěte. Máme s pojišťovnami 15leté zkušenosti. Nesjednáváme jen životní pojistku. Dáváme pojištění do souvislostí s životní situací klienta a po sjednání mu poskytujeme informační podporu.

 

 

 

Tento článek je možné zhlédnout jako video

 

 

Pokud vás téma zajímá podrobněji, poslechněte si nahrávku podkástu, přes službu Spotify.

 Kdy už nepotřebuju životní pojištění

 

 

 

 

Napadly vás při čtení nějaké otázky, které byste rádi probrali?

 

Zavolejte nám

 

 

 

 

 

Zdroje:

1) Vlastní tvorba

2) https://www.brokertrust.cz/

3) https://afpcr.cz/

4) https://www.eucs.cz/

5) https://efpa.cz/aktualita/287-metodika-pojisteni-osob

6) Statistiky a podklady pojišťoven

 

Získejte informace ze zákulisí finančních trhů na váš e-mail

Zprávy pro zvýšení finančních znalostí v každodenním životě zdarma.

aQG4Ed5P

Jak bezpečně investovat

10 bezpečnostních pravidel,
které používají finanční profesionálové
k ochraně investice

 

 

ebook1_small

 

stáhnout e-book

Další články, které si můžete přečíst

Analýza důchodů: Tahle země není pro mladé!

Jak si zajistit dostatečný důchod v budoucnosti? Spoření na běžných účtech nestačí. Český důchodový systém čelí vážným problémům, které se dotýkají zejména mladších generací. Analýza ...

přečíst celý článek

Jak přemýšlí dolaroví milionáři v ČR a SR?

Zjistěte, jak investují nejbohatší Češi a Slováci. Studie JT Banky Wealth Report 2023 vám odkryje jejich strategie, apetit na riziko a trendy v jejich portfoliích. Inspirujte se chytr ...

přečíst celý článek

Historické srovnání penzijního spoření

Jako každý rok, i v roce 2024 přišly penzijní společnosti s bilancováním výsledků fondů doplňkového penzijního spoření (DPS) z roku 2023. Mnohem důležitější než aktuální výkonost pen ...

přečíst celý článek

Rok 2024 a důchod: Co se mění a jak to ovlivní vaše penze?

Rok 2024 přináší podstatné změny v penzijním systému. Nová legislativa zruší státní příspěvky pro důchodce, změní výši státních příspěvků, daňové odpočty a přinese nové možnosti inves ...

přečíst celý článek

Bilance 2023: Vyhrály spořící účty nebo akcie?

Ohlédněte se společně s námi za rokem 2023. Jaký byl ve zpětném zrcátku? Nemáme křišťálovou kouli, a tak jsme takový rok opravdu nečekali. Historická maxima byla pokořena, ale opět vyhrál i ...

přečíst celý článek

Jsou peníze v investičních fondech v bezpečí?

Odvětví kapitálových trhů je velmi regulované. Každý subjekt na trhu musí mít licenci a být pojištěn. Majetek klientů zároveň musí být oddělen od majetku fondu. Zjistěte jak v případě krach ...

přečíst celý článek

Kolikátý nejbohatší člověk na světě jsi?

Důležité je mít bohatství v několika podobách. Peníze jsou důležité, ale samy o sobě neposkytují klid, štěstí ani naplnění. Úspěch a bohatství nelze jen jednoduše vyjádřit finančními č ...

přečíst celý článek

Na jakých zdrojích příjmu stavíte budoucnost?

Důchod není pouze otázkou financí. Zahrnuje také hledání smysluplného a plnohodnotného života. Každý z nás má své vlastní představy o tom, jak by měl vypadat náš důchodový věk, a ta ...

přečíst celý článek

Předejděte konfliktům v rodině sepsáním závěti

Zabezpečte klidnou budoucnost své rodiny prostřednictvím pečlivě sestavené závěti. Vaše majetkové záležitosti budou dle vašich představ, minimalizují se tak potenciální rodinné spory. Od ...

přečíst celý článek

Dědictví: Co o něm vědět a jak ho zařídit?

Objevte tajemství dědictví prostřednictvím našeho článku, který vám odhalí klíčové pojmy jako zůstavitel, pozůstalost a dědic. Pochopíte, jak tyto prvky spolu souvisejí a proč je důležité ...

přečíst celý článek

Dluhopisy: Co všechno bychom o nich měli vědět?

V tomto článku se zaměříme na dluhopisy a jejich fungování. Zjistíme, jak ovlivňují vaše investice a proč jsou důležitou součástí finančního světa.Nezapomeneme se však podívat i na j ...

přečíst celý článek

2023 rok finančních podvodů

přečíst celý článek

Proč mít finanční plán a jak si ho vytvořit?

přečíst celý článek

Jak nejčastěji investují naši klienti 1.000.000,-

S našimi klienty vždy pečlivě rozebereme jejich aktuální situaci a sestavíme jim plán, podle kterého mohou investovat. Nejdůležitější je pro nás bezpečnost. Ochrana kapitálu a elim ...

přečíst celý článek

4 klíčové otázky, které Vám pomohou zjistit, zda investovat sám nebo s poradcem

přečíst celý článek

Jak investují nejbohatší lidé světa?

přečíst celý článek

Nejdůležitější informace o povinném ručení v ČR

Co všechno kryje povinné ručení, co raději překontrolovat v techničáku, jaké jsou lhůty při přepisu vozu na nového majitele nebo při ukončení starého povinného ručení ...

přečíst celý článek

Revoluční přehled výluk z životního pojištění

Jak vybrat životní pojištění ve 3. tisíciletí? Chtějte vidět srovnání výluk z pojištění - případy, na které se pojistné plnění nevztahuje. Zkontrolujte si to sami raději teď hned.

přečíst celý článek

Čtyři kroky k odhalení falešného internetového bankovnictví

Kybernetické útoky na laickou veřejnost se neustále mění. Velmi častými jsou tzv. phisingové útoky, kdy útočník připraví kopii stránek např. internetového bankovnictví, sna ...

přečíst celý článek

Moje praxe likvidátora: Jak se posuzují pojistné události

Určovat výši výplaty pojistné události bylo mým denním chlebem v pojišťovně celých 5 let. Díky této zkušenosti umíme klientům IQMoney chytře poradit, ještě než pojistná událost nastane.

přečíst celý článek

Jak (ne)snadno dosáhnout na hypotéku od dubna 2017

Získat hypotéku bude od 1. dubna 2017 těžší. 80 - 90% úvěry získá jen 15 % žadatelů z celkového počtu. Ideální proto bude naspořit více než 20 % vlastních zdrojů.

přečíst celý článek

Co doložit pojišťovně při nahlášení pojistné události

V článku najdete seznam všech dokumentů, které po vás bude vyžadovat pojišťovna při nahlášení pojistné události úrazu nebo pracovní neschopnosti.

přečíst celý článek

Zapamatujte si, do kdy nahlásit pojistnou událost u pojišťovny

Lhůty pro nahlášení pojistných událostí byste měli znát i o půlnoci. Zpracovali jsme je do přehledné tabulky. Najděte si v ratingu rychle svou pojišťovnu a uložte lhůtu pro nahlášení po ...

přečíst celý článek

Proč a jak investovat?

Peníze, které máte právě doma nebo na běžném účtu, zcela určitě ztrácí na hodnotě. Neotálejte a začněte je investovat ještě dnes.

přečíst celý článek

Buďte po Vánocích v plusu

Jak před vánočními svátky nepodlehnout síle obchodníků a impulzivním nákupům? Začněte s monitoringem výdajů.

přečíst celý článek

Co před Vánoci nadělí zákon o spotřebitelských úvěrech?

Od 1. 12. 2016 vstoupí v platnost změna zákona o spotřebitelských úvěrech. Dotkne se znatelně hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Novela zákona se vztahuje na sjednané úvěry a fixace h ...

přečíst celý článek

Podmínky hypotéky. Jde se na ně připravit?

Chcete hypotéku až za tři roky? Zajímejte se o podmínky hypotéky už teď a buďte připraveni. Od 1. 12. 2016 bude například novou podmínkou k získání hypotéky našetřit minimálně 10% vlastních zdrojů.

přečíst celý článek

Pět tipů, jak vytěžit z finančního poradce maximum

Než půjdete na schůzku s finančním poradcem, měli byste zvážit, co očekáváte od vztahu klient - finanční poradce. Pokud jste natrefili na seriózního člověka, kterému důvěřujete a spol ...

přečíst celý článek

Co by měl každý vědět, pokud nemá finančního poradce

Možná svého finančního poradce teprve hledáte. Nebo s ním máte špatné zkušenosti. Nebo se chodíte poradit do jedné banky nebo pojišťovny. Anebo si umíte poradit nejlépe sami. Jedno máte ...

přečíst celý článek

Jsme IQMoney. Těší nás

I když si na oficiality sami nepotrpíme, dnes jsme udělali výjimku a napsali článek pro všechny, kdo zavítal nebo teprve zavítá na nový web IQMoney. Je na čase oficiálně se představit.

přečíst celý článek

dot